0

termék

Kérjen ajánlatot!

Kérje egyedi, személyre szabott árajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Ászf


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
https://iptker.hu/hu/aszf hatályos ettől a naptól: 2021.05.07.

Kérjük, hogy megrendelésének véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, megrendelését csak abban az esetben végelegsítse, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, annak tartalmát elfogadja!
Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az IPT Kereskedelmi Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7., adószám: 14385922-2-19), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 
1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:
Név: IPT Ipari Profiltechnikai Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Telephely és levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Nyilvántartásba vevő hatóság: NAIH
Cégjegyzékszám: 19-09-510539
Adószám: 14385922-2-19
E-mail: [email protected]
Honlap: https://iptker.hu/hu/
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: INWEB-Solutions Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Egry József u. 11/e
Elérhetőség: [email protected]
 
2. Alapvető rendelkezések
 
2.1. Hivatkozás a jogszabályokra
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A szabályzat módosíthatósága.
A jelen Szabályzat 2022.03.23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Webshopon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A webáruházunkon keresztül történő vásárlást megelőzően, kérjük ismerje meg az ÁSZF-ben foglaltakat, vásárlását csak abban az esetben folytassa, amennyiben annak minden pontjával egyetért, ezáltal az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 
3.3. A Felek közötti szerződés a termék átvételekor jön létre, amennyiben a terméket a Felhasználó
személyesen, az üzletben veszi át. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem személyesen az üzletben veszi át a terméket, hanem a Szolgáltató szállítja házhoz azt, úgy a termék megrendelése a távollévők között kötött szerződésnek minősül.
 
3.4. Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. Tel: +36-70/703-1917

4. Regisztráció

4.1. Regisztráció
A Webshop jobb oldalán felül, a Bejelentkezés gombra kattintva betöltő oldalon jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az oldalon bárki igényelhet hozzáférést a Webshophoz, az adatlap hiánytalan és valós adatokkal történt kitöltésével és elküldésével. Kérjük, hogy a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltését és beküldését megelőzően olvassa el az Általános Szerződési Feltéteket, a műveletet csak abban az esetben folytassa, amennyiben az ÁSZF-ben leírtak minden pontjával egyetért. A regisztrációs adatlapon a Felhasználónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelezően kitöltendő mezők csillaggal vannak jelölve. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja kollégánk.
 A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A hibásan rögzített adatok megváltoztatásának igénylésére csak a [email protected] e-mail címen van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen van lehetőség.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.
 
4.2. Megrendelés
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. Amennyiben a Webshopban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhasználó által tévesen feltüntetett adatokért, elírásokért nem tudjuk vállalni a felelősséget! 
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára raktári és nem raktári termékek megrendelésére egyaránt. Raktári terméknek minősül minden olyan termék, amely készleten van, azonnal kosárba lehet helyezni. Nem raktári terméknek minősül minden olyan termék, amelynek gyártása, beszerzése egyedi feltételeket igényel. A nem raktári termékek várható teljesítéséről a Szolgáltató minden esetben a gyártói visszaigazolás beérkezését követően a rendelés visszaigazolásában informálja a Felhasználót.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a Szolgáltatóval egyeztetett pénznemben tünteti fel a termék vételárát, mely az egyes partnereknél eltérő lehet. A bevásárlókosár végösszege minden esetben Forintban kerül feltűntetésre. Az Euróban feltüntetett árak meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF napi középárfolyam alapulvételével történik. A Szolgáltató külön is felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az EUR/HUR árfolyam változása következtében az ajánlatban, a megrendelésben és a számlában megjelölt HUF érték egymástól eltérhet (pozitív és negatív irányba is), illetve eltérő számlázási időszakban az egyes termékek ára eltérő lehet.
A Webshopról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záróidőpontját megelőzően is kimerülhet).
A Webshopban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Felhasználótól csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A megrendelések feldolgozása minden esetben beérkezési sorrendben történnek. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Felhasználó tévesen adta meg e-mail címét. A megrendelések feldolgozásáról a Szolgáltató minden esetben írásban tájékoztatót küld. Megrendelés esetén a hivatalos visszaigazolások, a szállítási határidővel együtt, a gyártói visszaigazolás beérkezését követően kerülnek kiküldésre.

5. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

5.1. Szállítási és fizetési feltételek
A megrendelt terméke(ke)t a Felhasználó személyesen is átveheti az ügyfélszolgálaton: 8200 Veszprém Házgyári út 7. A személyes átvétellel rendelt terméket az értesítés kiküldését követő 14 munkanapig tudjuk tárolni - amennyiben a vevő nem jelzi későbbi átvételi szándékát, a megrendelést töröljük!
A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj a Felhasználót terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Ha egy Felhasználótól a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód.
A megrendelt termék(ek) szállítási díja függ a termék(ek) méretétől, súlyától és a megrendelés végösszegétől. Standard méretek: körméret max. 3m= 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság, max. súly 35 kg. A házhozszállításra és csomagolási költségre standard méret/súly, valamint nettó 70.000 Ft vásárlás alatt 3 kg-ig 2.500 Ft-ot, 3 kg fölött 15 kg-ig pedig 3.500 Ft-ot számolunk fel. Standard méret/súly valamint nettó 70.000 Ft vásárlás felett a házhozszállítás ingyenes. Túlméretes csomag esetében egyedi díj kerül számításra, melyet ajánlat formájában elküldünk a vevőnek. A szállítási költségeket a Szolgáltató a termékről szóló számlán tűnteti fel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.
A Szolgáltató a kosárba helyezett termék(ek) esetében lehetőséget biztosít együttes és rész szállítás igénybevételére. A Szállítási feltétel kiválasztásával a Felhasználó elfogadja, hogy a „nem elérhető” termékek várható teljesítéséről a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában informálja.
Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Felhasználónak a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
A Felhasználó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.
 
5.2. Fizetési feltételek
Új regisztráció esetén 100 % előre utalás, vagy személyes átvétellel egybekötött készpénzes vagy utánvétes fizetési módra van lehetőség, egyedi elbírálás alapján, ez alól kivételt képezhetnek egyes partnerek. Minden Fizetési Feltétel egyedi és személyre szabott. A Webshopban a Szolgáltató és a Felhasználó által közösen egyeztetett Fizetési Feltétel kerül alapértelmezett beállításra, az adatok megváltoztatásának igénylésére csak az [email protected] e-mail címen van lehetőség.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. 
 
5.3. Reklamáció
Reklamációt csak átvételtől számítva 7munkanapon belül tudunk elfogadni.
Kérjük vevőinket, hogy kért kiszállítás esetén ellenőrizzék átvételkor az árut, hogy nem érkezett-e sérülten. Ebben az esetben reklamációt csak akkor tudunk elfogadni, ha kárjegyzőkönyv és fénykép készül a sérült szállítmányról.
 
5.4. Elállás joga
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

5.5. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.6. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5.7. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A termék visszaküldésének költségét a felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

5.8. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért.

5.9. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót a nem raktári termékek esetében, kivéve, ha ez a rendelkezés jogszabállyal ellentétes.

5.10. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.12. Felhasználó köteles az termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.13. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(ek)et.

5.14. A felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

5.15. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.17. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.18. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.19. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeke

6. Adatvédelem

6.1. A Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címet a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

6.3. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

6.4. Az adatvédelmi nyilatkozat honlapunkon található.

7. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó Webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Jótállás
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. Termékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.Titoktartás
Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján foganatosított megrendelésekkel összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott megoldás, információ, adat és tény, üzleti titoknak minősül, azt a Felek nem hozhatják harmadik személyek tudomására, illetve harmadik személyek részére nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Felek jelen pontban írt kötelezettsége a megrendelés teljesítését követően is fennmarad.

10. Vegyes rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

10.1. Jelen Szabályzat egyes része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

11.1. Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Cégünk ISO9001 minőségirányítási elvek szerint működik, elkötelezett működési folyamatainak fejlesztése iránt. Az állandó, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása érdekében minden ezzel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálunk és arra egy munkanapon belül reagálunk. Kérjük az esetlegesen felmerülő kifogást, reklamációt írásban jelezze az [email protected] e-mail címen, hogy a hiba forrását feltárhassuk és elkerülhessük annak megismétlődését.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: [email protected]
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20. Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800 Faxszám: +36 (1) 210-4677

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: [email protected]

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

12. Vegyes rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

12.1. Jelen Szabályzat egyes része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.2. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.3. Felek rögzítik, és Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a Webshopon található képek tájékoztató jellegűek, előfordulhat eltérés a megrendelt termék és az illusztráció között.

12.4. Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény rendelkezései értelmében bizonyos termékek termékdíj kötelesek. A termék ára magában foglalja a termékdíjat.


 
IPT Kereskedelmi Kft.